Làng cười

Là người quân tử "có thù chắc chắn phải báo"

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020, 07:12

Có thù thì chắc chắn anh phải báo thù, thế nên chú em không thoát được với anh đâu.

Chém Gió, nguồn Youtube

Là người quân tử "có thù chắc chắn phải báo"


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS